Sivastopol Marşı-Crimean/Turkish Anthem-New Composition

Sivastopol Marşı-Crimean/Turkish Anthem-New Composition

“Sivastopol önünde yatar gemiler; “Sivastopol önünde yatar gemiler; Atar da nizâm topunu yer gök iniler! Atar da nizâm topunu yer gök iniler! Yardımcıdır bize kırklar yediler!.. Yardımcıdır bize kırklar yediler!.. Aman da pâdişâhım izin ver bize; İzin de vermez isen dök bizi denize… Aman da pâdişâhım izin ver bize; İzin de vermez isen dök bizi […]